Een paar weetjes

  • Er kan alleen gespeeld worden als er bardienst is en daarmee ook de hal geopend is.
  • Op zaterdagavond en op erkende feestdagen zijn het clubhuis en de hal gesloten. 
  • Op zondagmiddag en -avond wordt de “Wintercompetitie” gespeeld en dan kunnen er geen banen gehuurd worden.
  • Je kunt in de middag ook een baan huren voor een verjaardagfeestje of een familiedag. Hiervoor gelden gereduceerde tarieven. 
  • Betaling van de gehuurde baan geschiedt, kort voor de aanvangstijd, bij de bardienst.
  • LTV Lockhorst is een Cashless vereniging.
    Hierdoor is betaling van losse banen en het drankje na het spelen alleen mogelijk door pinbetaling of door gebruik van je ltv Lockhorst KNLTB pas (met saldo). 
Blaashal Overzicht