De Tenniskriebels kunnen (ook voor de senioren) los, ……een beetje!

De kantine blijft dicht, net als het terras, maar vanaf maandag 11 mei is het zover: ook de senioren mogen weer de baan op om te tennissen. De trainingen beginnen en vrijspelen kan ook, maar wel onder strikte voorwaarden en met de nodige regels voor iedereen die komt trainen of vrijspelen.

Alleen enkelen, vooraf reserveren en alleen op het tennispark aanwezig als je speelt
Alleen bij formele trainingen mogen er 4 volwassenen op één baan. Vrijspelen door senioren mag alleen in het enkelspel, d.w.z. maximaal 2 personen per baan! Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is wél mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen. 
Daarnaast mag je alleen op het tennispark komen als je op afstand een baan hebt gereserveerd als speler, word je geacht niet eerder dan 10 minuten van tevoren te komen en ook direct na afloop van je speelperiode weer te vertrekken. Tenslotte wordt er van je verwacht dat je je houdt aan de ingestelde looproutes op het park.
Maar er kan weer getennist worden en dat is eerder dan verwacht!

Protocollen

In de tussentijd wordt je geacht je te houden aan de door NOC*NSF en de gemeente vastgestelde “protocollen”. Voor een deel zijn dat de algemene veiligheids- en hygiëneregels zoals die door het RIVM zijn uitgegeven, aangevuld met verschillende sets dwingende adviezen voor sporters zelf, voor ouders van sportende kinderen, maar ook voor trainers en voor sportaanbieders, zoals Lockhorst. Lees de voor jou van toepassing zijnde delen via de links:

Een baan reserveren

Het reserveren van een speeltijd kan niet bij het fysieke afhangbord op de club, maar moet via de website of via de clubapp van All United. Verderop in deze Nieuwsbrief en op de website vind je welke regels gelden m.b.t. reserveren en een handleiding hoe dat moet.
Op afstand reserveren is vanaf zondag 10 mei ná 15.00 uur mogelijk!
Alle reserveringen die zijn gedaan voor zondag 15:00 zullen worden gewist.

Looproutes op het tennispark.

Om de 1,5 meter zoveel mogelijk te garanderen is op ons park zoveel als mogelijk éénrichtingverkeer ingesteld. Dit is zichtbaar gemaakt met bordjes “verplichte looprichting”. Daar waar tweerichtingverkeer niet kan worden voorkomen, zijn op de grond een markering (met rood-wit tape) en richtingpijlen aangebracht. Iedereen moet rechts van de markering aanhouden. Verlaten van het park loopt via het achterhek.

Toezicht.

Anders dan bij vrijspelen door de jeugd is er geen permanent toezicht op het park noodzakelijk.

Naleving van de maatregelen wordt gecontroleerd door BOA’s. Niet naleven levert voor de overtreder mogelijk een boete op van ca. € 390, voor de club van € 4.000 en kan zelfs leiden tot sluiting van de accommodatie.

 

Nieuws overzicht