Opbouwen blaashal op donderdag 24 september a.s.

Hoewel het pas ruim 2 maanden geleden is dat we de blaashal met een groot aantal van jullie hebben afgebroken, gaan we op donderdagavond 24 september a.s. de blaashal weer opbouwen. Zoals het er nu naar uitziet kan er vanaf eind september op een veilige manier weer in de blaashal getennist worden. We willen jullie daarom uitnodigen om hierbij te komen helpen!

Jullie dienen dan op donderdagavond 24 september a.s. om 18.30 uur op het tennispark aanwezig te zijn.

Uiteraard staat ook nu weer de veiligheid en de gezondheid van eenieder, die hierbij wil helpen, voorop. Alle vrijwilligers, die bij het opbouwen komen helpen, krijgen werkhandschoenen en een mondkapje. Als je in juni hebt meegeholpen heb je al werkhandschoenen van ons gehad. Dus als je die nog hebt, neem deze dan mee. 

Hoewel het niet altijd zal lukken, proberen we zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht te nemen. De vrijwilligers, die 70 jaar of ouder zijn zullen we niet uitnodigen voor het opbouwen van de blaashal.

Als jij ons hierbij wilt helpen, laat dit dan, liefst zo spoedig mogelijk, weten, ook als je op die avond niet kan. Stuur dan een e-mail naar: ac@ltv-lockhorst.nl  

We rekenen op je komst!

Met vriendelijke groet,

Peter de Booij
Coördinator Accommodatiecommissie 
06-36177500

Nieuws Overzicht