Nieuwe ledenpas voor alle leden per 1 april 2021

Per 1 april 2021 wordt het verouderde toegangssysteem vernieuwd. Dit houdt in dat de huidige KNLTB-pas dan niet meer gebruikt kan worden voor zowel de toegang tot het clubhuis, het afhangen van banen via het afhangbord en het betalen van drankjes e.d. aan de bar. Alle leden ontvangen daarom een nieuwe pas. Wat betekent deze wijziging nu?

Eind maart 2021 ontvangen de leden, die hun contributie voor het jaar 2021 hebben betaald en hun bardiensten hebben ingepland of afgekocht, via de post op hun huisadres een nieuwe ledenpas met een begeleidende brief. Leden die hun verplichtingen pas na 31 maart hebben voldaan, ontvangen hun nieuwe pas via de post daarna.

Deze nieuwe pas ziet er anders uit dan de huidige KNLTB ledenpas. Er staan geen persoonsgegevens, zoals naam, speelsterkte e.d. meer op. Iedere pas heeft een unieke persoonlijke code. Met deze nieuwe ledenpas kan men contactloos de voor- en achterdeur van het clubhuis openen, gebruik maken van het digitale afhangbord en afrekenen aan de kassa, mits hierop een saldo staat. Wanneer een lid op zijn huidige KNLTB pas een saldo heeft staan, wordt dat saldo automatisch overgezet op zijn nieuwe pas.

De pas is persoonlijk en blijft geldig, zolang iemand lid is van LTV Lockhorst. 

Voor de nieuwe pas wordt een borgsom van € 5,- in rekening gebracht. Dit gebeurt bij het sturen van de rekening van de contributie 2021. Deze borg wordt terugbetaald op het moment dat de pas na opzegging van het lidmaatschap opgestuurd is naar de ledenadministratie, Postbus 286, 3830 AG, Leusden. De ingeleverde ledenpas kan vervolgens gebruikt worden voor een nieuw lid.

Bij verlies of beschadiging van de pas kan men een nieuwe pas aanvragen bij de ledenadministratie. De kosten hiervan, € 5,-, worden dan in rekening gebracht.

Nieuws Overzicht