Update padel bij Lockhorst 14-4-2022

Het terras is bijna klaar en de banen 7 t/m 9 liggen eruit! In deze update informeren we je over de voortgang rond het realiseren van 5 padelbanen.

Wat is er al gedaan?Het terras is volledig vernieuwd, nieuwe trappen en twee hellingbanen en een structurele oplossing tegen verzakking. De vaste banken zijn voorzien van nieuwe gerecyclede planken en teruggeplaatst op het terras.
Het hekwerk en de toplaag van de banen 7 t/m 9 zijn verwijderd. De wal achter de banen 7 t/m 9 is afgegraven en afgevoerd. De grondlagen van de extra ruimten zijn onderzocht voor de daadwerkelijke uitvoering en optimale drainage.

OmgevingsvergunningAlle stukken ten aanzien van de omgevingsvergunning liggen bij de gemeente Leusden voor inhoudelijke beoordeling.

Het draaien van de banen 7 t/m 9Vanaf maandag 11 april wordt gestart met het afgraven van een deel van de ligweide, waarop een deel van de banen 7 t/m 9 komt te liggen. Daarna zal begonnen worden met de opbouw van de nieuwe tennisbanen. Helaas lopen we achter op schema, zoveel als mogelijk zal geprobeerd worden dit in te halen.

Herbestraten pad rondom de banen 1 t/m 6Het pad rondom de banen 1 t/m 6 wordt eveneens opnieuw bestraat, te beginnen direct voor het terras (van noord naar zuid). Hier zal mee gestart worden in de week van 11 april. Dit kan betekenen dat je mogelijk wat hinder ondervindt bij het betreden van de banen. 

De aanleg van de padelbanenOp 17 mei wordt de betonnen fundering voor de padelbanen gestort.
Daarna zullen de padelbanen worden gebouwd. Als de padelbanen er staan, moet er nog rond de banen kunstgras worden gelegd en een terras worden gerealiseerd. 

Wanneer kan er op de padelbanen gespeeld worden?We moeten natuurlijk de nodige slagen om de arm houden, maar we gaan er nog steeds vanuit dat er vanaf 1 juli a.s. op de padelbanen gespeeld kan worden.

 

Nieuws Overzicht