Missie

(Waarom we bestaan)

LTV Lockhorst biedt mogelijkheden tot het beoefenen van de tennissport in al haar vormen op een voor de vereniging haalbaar niveau en vervult daarmee een maatschappelijke functie op het gebied van vorming en recreatie.

Visie

(Wat willen we zijn)

 LTV Lockhorst :
- de sportiefste en gezelligste tennisvereniging van Leusden
- een vereniging van, voor en door leden

Uitwerking:

LTV Lockhorst vindt zijn basis in de meer recreatief ingestelde speler;

v.w.b. prestatief tennis biedt de vereniging haar leden de mogelijkheid om op een zo hoog mogelijk competitie(f) niveau te spelen.

Naast het bieden van recreatief en prestatief tennis is jeugdontwikkeling de derde kernactiviteit van de vereniging. Jeugdontwikkeling omvat ontwikkeling en vorming van de jeugd op een breder gebied dan tennis alleen.

Alle leden zijn betrokken en dragen bij aan de activiteiten en/of het goed functioneren van de vereniging. Nieuwe leden worden intensief begeleid door de andere leden tot zij hun weg in de vereniging hebben gevonden. Voor bestuur, commissies en andere noodzakelijke werkzaamheden zijn altijd voldoende geschikte kandidaten beschikbaar.

De vereniging biedt ruimte aan nieuwe initiatieven voor activiteiten op tennisgebied. Ook is er altijd ruimte voor andere initiatieven en activiteiten van leden; e.e.a. binnen de grenzen van de wet- en regelgeving zoals die voor de vereniging gelden.

LTV Lockhorst biedt naast een kwalitatief zeer goede tennisaccommodatie, optimale trainingsfaciliteiten en een uitnodigend clubhuis.

Met behulp van diverse communicatiemiddelen (verenigingswebsite, mail, digitale nieuwsbrief, en narrowcasting) worden leden geïnformeerd maar kunnen ook (via facebook, instagram en twitter) hun sportief succes of andere emoties direct met verenigingsleden delen.

Kernwaarden: sportief, plezierig, gastvrij en betrokken 

Ambitie

(Wat willen we bereiken) 

Kernactiviteiten

 • De vereniging beschikt per kernactiviteit over een actueel beleidsplan

Kwalitatief uitstekende tennisaccommodatie

 • Optimale speel- en trainingsfaciliteiten, waar een tennismuur/ -kooi deel van uitmaakt.
 • Een modern, aansprekend, gezellig en toegankelijk verenigingsgebouw dat het karakter en eigenheid van LTV Lockhorst weerspiegelt en dat:
  • tussen 09.00 en 23.30 uur (vrijwel) altijd open
  • een vaste naschoolse ontmoetingsplaats biedt voor juniorleden
  • betere mogelijkheden voor de exploitatie van de blaashal (winter) in de middaguren.

Gestage groei van het ledenbestand

 • met tenminste 5% per jaar naar bestendig 700 leden, waarvan 175 juniorleden, door:
  • gerichte werving (tennispromotieactiviteiten, PR & Communicatie)
  • gericht behoud, m.n. beperking verloop bij nieuwe leden (van ca. 50%/ 3  jr. naar max 10% / 3 jr.)
  • speciale aandacht/faciliteiten voor ondervertegenwoordigde leeftijdsgroepen 

Ruime beschikbaarheid vrijwilligers

 • met een "dekkingsgraad" van tenminste 200%, door:
  • voortdurend inzicht in de behoefte aan vrijwilligers in de tijd (planning behoefteschema 3 jaar vooruit)
  • duidelijke omschrijvingen vrijwilligersfuncties met verantwoordelijkheden en tijdsbeslag
  • inzicht in de competenties/ vaardigheden van de leden 

Gezonde financiële situatie van de vereniging

 • door:
  • een gestaag groeiend ledenbestand
  • een structurele baropbrengst van € 50.000
  • een structurele sponsorbijdrage van € 30.000
  • een jaarlijkse reservering van € 10.000 voor grote, terugkerende investeringen
  • te investeren in duurzame energieoplossingen en zo de kosten op termijn te beperken

Optimale communicatie, zowel binnen de vereniging als met de omgeving

 • door het formuleren en realiseren van een alomvattend communicatie- en public relations beleid, gekenmerkt door o.a.:
  • aandacht voor een en breed en consistent gebruik van de huisstijl
  • een aansprekende en interactieve website
  • effectief gebruik van social media (facebook, instagram en twitter)
  • een actief PR-beleid gericht op (naam)bekendheid van de vereniging in Leusden en omstreken