LTV Lockhorst


Lidmaatschap

Vanaf 5 jaar kun je je als lid aanmelden bij LTV Lockhorst; er is geen wachtlijst dus na ontvangst van het aanmeldingsformulier kun je bij ons direct gaan tennissen. Voordat je je opgeeft is het goed om eerst de informatie hieronder over onze vereniging te lezen.

Direct naar Aanmeldingsformulier

Contributie 2017

LTV Lockhorst kent een jaarlidmaatschap, dat loopt van 1 januari t/m 31 december. Je kunt echter op ieder moment van het jaar lid worden.
De ledenpas is geldig t/m 31 maart van het volgende jaar en geeft dus het recht om in het eerste kwartaal nog op ons tennispark te tennissen.

De contributie is als volgt:

  Senioren  Leden vanaf 18 jaar; peildatum is 31 december van het kalenderjaar. Training is facultatief. € 172,-  
  Tenniskidsjeugd Leden vanaf 5 t/m 9 jaar. € 79,- *)
  Jeugd Leden vanaf 10 t/m 17 jaar.  € 105,-  *)
 

 Jeugdtraining
VERPLICHT!

Jeugdleden (5 t/m 17 jaar). Het trainingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart. De kosten zijn per lesuur van 50 minuten en worden per kwartaal geïnd. Het liefst via automatische incasso. Trainingen vinden plaats op doordeweekse dagen tussen 15.30 en 20.00 uur. Op woensdag en vrijdag al vanaf 13.00 uur of 14.00 uur. Als een jeugdlid training volgt is een lidmaatschap verplicht met bijbehorende (opzeg)regels. Zie ook onder Training Jeugd. De trainer deelt in september de groepen nieuw in i.v.m. gewijzigde roosters en/of progressie van het kind. Gewijzigde beschikbaarheid dus doorgeven. € 300,-  
 

 Studentenleden

Leden die alleen in de weekenden en in de vakanties bij LTV Lockhorst kunnen tennissen, omdat zij vanwege studie niet in Leusden of in de nabije omgeving woonachtig zijn. € 84,-  **) 
  Sluimerleden Wanneer men vanwege gezondheid of blessure niet kan tennissen, is er de mogelijkheid om een sluimerlidmaatschap aan te vragen. Deze aanvraag moet vergezeld gaan van een doktersverklaring.
Na 1 juni wordt een sluimerlid aanvraag niet meer in behandeling genomen.
€ 57,-  
  Winterleden Periode oktober t/m maart; voor NIET Lockhorst leden die ook lid zijn bij een andere vereniging.  € 67,-  
  Zomerleden Periode juli / augustus; voor NIET Lockhorst leden.  € 31,-  
  Speciale actie Tenniskids  Geldig voor 1ste jaars tenniskidsjeugd (5 t/m 9 jaar).  De korting wordt eenmalig verstrekt in het tweede lidmaatschaps/trainingsjaar. 

Meer informatie over Tenniskids KLIK hier...
  ***) 

*)  De contributie voor de jeugd is exclusief training.
**)  In aanmerking komen studenten die uitwonend zijn en niet in de omgeving van Leusden wonen (dus niet Amersfoort of Hoevelaken). Aanvragers moeten een kopie van hun collegekaart opsturen alsmede een bewijs van inschrijving van de gemeente waar ze wonen. Studenten mogen alleen in de weekenden en in de schoolvakanties op de banen van LTV Lockhorst tennissen. Een studentenlidmaatschap moet ieder jaar weer opnieuw aangevraagd worden. Misbruik van het lidmaatschap ontneemt de student het recht om de regeling te verlengen.
***) Als jeugd t/m 9 jaar voor het eerst gaat tennissen worden ze ingedeeld in het Tenniskidsprogramma. Voor jeugd die zich in het jaar 2017 voor het eerst aanmeldt en maximaal 9 jaar is of wordt, geldt een korting voor het trainingsjaar 2018-2019.
De aanmelding geldt als volwaardig lidmaatschap.
 
Wanneer men in de loop van het jaar lid wordt gelden de volgende tarieven:

 

Contributietrappen

Senioren 

Jeugd 10 t/m 17 jaar 

Jeugd t/m 9 jaar

  Lid tussen 1 januari en 31 mei

 € 172,-

 € 105,-

 € 79,-

  Lid tussen 1 juni en 31 juli

 € 140,-

 € 80,-

 € 55,-

  Lid tussen 1 augustus en 30 september

 € 100,-

 € 55,-

 €  25,-

  Lid per of na 1 oktober

 €  67,-

n.v.t. 

 n.v.t.

Reglementen

Om volledig geïnformeerd te zijn, is het goed je vooraf te conformeren met de inhoud van onze Statuten en ons Huishoudelijk reglement.

Let op: Wanneer je het aanmeldingsformulier opstuurt, verklaar je je akkoord met het gestelde in de Statuten en het Huishoudelijk reglement.
Mocht je ergens bezwaar tegen hebben, geef dat dan aan in de rubriek opmerkingen op het aanmeldingsformulier.

Aanmelden

Het aanmelden als lid verloopt bij LTV Lockhorst via een on-line procedure. Ga naar het Aanmeldingsformulier, vul alle gegevens in en bevestig vervolgens de opgave door de button 'Voeg toe' aan te klikken. Word je lid via een actie met bijbehorend contributietarief of voorwaarden (KidsTennis, gratis proeflessen, Kr8vanSport), vermeld dit dan op het aanmeldingsformulier onder 'Opmerkingen'.

Let er op dat je een (goed lijkende) pasfoto meestuurt of inlevert bij de Ledenadministratie. Als je een foto geuploadt, stuur deze dan tevens als jpg bijlage naar de . Het systeem verkleint deze foto namelijk zodanig dat de KNLTB hem niet accepteert voor het tennispasje.

De kwaliteitseisen voor de digitale foto zijn:

  • De pasfoto moet het lid voorstellen en moet recent, duidelijk en goed gelijkend zijn;
  • De foto moet recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen zijn;
  • De breedte van het hoofd op de foto moet ongeveer tweederde van de fotobreedte zijn;
  • Beide ogen moeten zichtbaar zijn en het hoofd moet onbedekt zijn;
  • Het bestandstype van een digitale pasfoto moet JPG zijn;
  • De foto moet in de lengte genomen zijn met verhouding breedte/hoogte ca. drie/vier cm of tenminste 300 x 400 pixels. 

Als de foto digitaal gemaakt wordt met behulp van een scanner, moet u eerst een pre-scan maken en eventueel het te scannen gebied tot de foto beperken. Het bestand moet puur de foto bevatten, dus zonder witte randen eromheen van het scangebied. U kunt de afbeelding hiervoor eventueel bijsnijden.

Het aanmeldingsformulier wordt hierna automatisch naar de Ledenadministratie verzonden, zij zullen het verder afhandelen en u nader informeren.

Bardienst

Onze senior- en studentenleden zijn verplicht om per tennisseizoen (1 april tot 31 maart) bardiensten te vervullen. Per soort bardienst is een wegingsfactor toegekend, een ochtend- of middagdienst kent een wegingsfactor van 2 en de avonddienst een wegingsfactor van 3 punten. De betreffende leden moeten per tennisseizoen aan de bardienstverplichting van 8 punten voldoen. Het tijdstip waarop men de bardienst gaat invullen kan men zelf bepalen.

Vrijwilliger

LTV Lockhorst waardert het zeer, als leden naast het tennissen ook beschikbaar zijn om als vrijwilliger binnen onze vereniging actief te willen zijn. In het bestuur, de verschillende commissies en de toernooi-organisaties zijn er interessante activiteiten om op te pakken. De rol van vrijwilliger geeft het lidmaatschap van onze vereniging nog meer inhoud. Kijk voor een uitgebreid overzicht onder Bestuur & Commissies in het menu.

Terug naar boven


Ogenblik a.u.b. ...