LTV Lockhorst


Bestuur


 

Samenstelling

Functie Naam Email Functieomschrijving Foto
Voorzitter Frank de Wit    
Penningmeester Henny Gerner  
Algemeen bestuurslid Matthijs Dekker    
Gerrit Wildeboer

Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar het Bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden

Het Bestuur is eindverantwoordelijke voor alle zaken die spelen bij onze tennisvereniging. Daar onder vallen commissies, mensen in loondienst, de ledenadministratie, de tennisbanen, het clubhuis, e.d.

Een andere doelstelling van het bestuur is de communicatie tussen vrijwilligers in de verschillende commissies, het bestuur en leden zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hiervoor gebruiken we onze website en sturen we regelmatig nieuwsbrieven per email. Ook worden er regelmatig gezamenlijke vergaderingen met commissies gehouden, zodat we van elkaars activiteiten op de hoogte zijn en er op kunnen inspelen.

Het bestuur legt minimaal een keer per jaar verantwoording af tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV) en maakt hiervoor o.a. jaarverslagen en het financiële jaaroverzicht.

Terug naar boven


Ogenblik a.u.b. ...