LTV Lockhorst


Informatie voor (nieuwe) leden

TENNISLABEL(= pasje)
Dit heb je nodig om te mogen tennissen op één van de 9 banen van het park. Het label vermeldt naam, geslacht, geboortedatum, KNLTB-nummer en speelsterkte alsmede het jaar van geldigheid. Voor deze pas moet je tegelijk met je aanmeldingsformulier een officiële pasfoto inleveren. De KNLTB scant deze in en brengt deze aan op de pas. Ieder jaar krijg je om te kunnen tennissen een nieuw label. De label heb je ook nodig om toegang te krijgen tot het clubhuis. Sloten zitten op de buitendeur en de deur naar de banen. KNLTB pasje dus niet in het clubhuis laten liggen. Je sluit je dan buiten na het partijtje tennis. Je krijgt het label als je de …..

CONTRIBUTIE BETAALD HEBT
Deze wordt ieder jaar in februari verstuurd (jeugd vanaf april in vier termijnen), tenzij er toestemming voor een contributieverhoging nodig is. Dan zul je moeten wachten tot na de Algemene Ledenvergadering. Voor degenen onder jullie die een e-mail adres hebben doorgegeven zal de nota via dit medium verstuurd worden. (Aan ouders het verzoek om voor de nota het eigen email adres door te geven aan de Ledenadministratie.) Om het voor jou nog makkelijker te maken bestaat er bij LTV Lockhorst ook de mogelijkheid om de contributie via automatische incasso te laten lopen. Daarvoor vraag je bij de Ledenadministratie een formulier aan. Via de normale weg heb je dus ruim de tijd om te betalen. Betaal je op het laatste moment, hou er dan rekening mee dat er een gemiddelde verwerkingstijd van twee weken is. Je contributie geldt als betaald als de bank/giroafschriften door de Ledenadministratie verwerkt zijn. Je eigen afschrift is dus niet maatgevend. Als je betaald hebt moet je ook nog…..

BARDIENST REGELEN
Ieder lid dat op 1 april 18 jaar is en geen 75 jaar, is verplicht om bardiensten te draaien. LTV Lockhorst werkt met gewogen bardiensten. De bardienstverplichting is voldaan bij 8 punten. Je krijgt 3 punten per avonddienst en 2 punten voor een dienst overdag. Leden tussen de 70 en 75 jaar moeten voor 4 punten bardienst draaien. Studenten moeten 3 punten plannen. Je kunt het beste de publicaties op de website of via de mail in de gaten houden als je wilt weten hoe je je bardienst kunt vastleggen. De BarCommissie stelt het zeer op prijs als je extra diensten wilt draaien. Geef je dan op via . Sinds 1 januari 2015 is het van overheidswege verplicht voor senioren om het Certificaat Verantwoord Alcohol Schenken te halen middels een on-llne toets.
Kun je of wil je beslist geen bardienst draaien, dan mag je die afkopen voor € 100 in totaal. Je kunt het bedrag van te voren overmaken op  de rekening van LTV Lockhorst. Het nummer staat op de website onder “Contact, adressen en telefoonnummers”. De BarCommissie organiseert ieder jaar een bardienst-instructieavond. Je kunt je label nadat alles geregeld is ophalen in het clubhuis. En dan kun je …….

AFHANGEN
Dit doe je op het afhangbord in de hal van het clubhuis. Je volgt de instructies op het scherm. Je kunt pas afhangen als er minimaal 2 pasjes geregistreerd zijn. Voor singles heb je recht op 30 minuten en voor dubbels op 45 minuten. Voor een dubbel moeten er 4 pasjes geregistreerd zijn anders krijg je maar 30 minuten speeltijd. Als je niet afgehangen wordt, kun je doorspelen. Als andere mensen na jou op de baan willen, loop je terug naar het afhangbord en kijk je wanneer en op welke baan je volgende speelbeurt kan ingaan. Wie wanneer en op welke baan mag spelen kun je lezen in het …. 

BAAN-/CQ. PARKREGLEMENT
Dit vind je op het prikbord in het halletje bij de ingang. Hier lees je wat je rechten, maar ook wat je plichten zijn.
In de wintermaanden, als de blaashal over baan 4 t/m 6 staat, mag daar niet vrij getennist worden tenzij je een baancontract hebt afgesloten of een losse baan huurt. Voor informatie kun je terecht op de website.
Voor buiten tennissen in de winter is het raadzaam om eerst naar het clubhuis te bellen of er gespeeld kan worden. Telefoonnummer: 033-4941690

TRAINING
Senioren (in 2016 leden vanaf 1998 en ouder) die les willen hebben moeten zelf contact opnemen met de trainer over de mogelijkheden. 
Jeugdleden - voor jeugdleden is training verplicht. Ze moeten 2x per trainingsseizoen opgeven en kunnen in maart en september op het mededelingenbord c.q. in de mailbox en op de website de trainingsindeling vinden. Houd alle informatiebronnen dus goed in de gaten! De trainer deelt m.i.v. winterperiode groepen vaak opnieuw in vanwege nieuwe roosters en/of progressie van het kind.

De lessen worden gegeven gedurende een heel jaar, dus van 1 april t/m 31 maart. Trainingskosten gelden per lesuur van 50 minuten.
Trainingsgeld voor senioren wordt door de trainer zelf automatisch geïncasseerd.
Trainingsgeld voor jeugd wordt door de vereniging (automatisch) geïncasseerd in vier termijnen.

COMPETITIE 
Wil je meedoen aan de competitie dan geef je je voor half november op door het invullen van een inschrijfformulier (zie website). In principe geef je je op voor 7 wedstrijddagen. Als je niet alle 7 dagen beschikbaar bent, zal de TC je op de reservelijst plaatsen. Senioren kunnen zich ook als team opgeven.
Ook jeugdleden kunnen deelnemen aan de competitie (KNLTB). De jeugd wordt vanaf 6 jaar ingedeeld in de World Tour Tenniskids. Afhankelijk van leeftijd en/of niveau spelen ze dan Rood, Oranje of Groen. De competitie is op 11 tot 14 zondagochtenden verdeeld over het jaar. Vanaf 12 jaar kan de jeugd zich inschrijven voor de reguliere jeugdcompetitie op zondag.
Van de ouders van jeugdcompetitiespelers wordt verlangd om één of meerdere keren als begeleider c.q. vervoerder op te treden. Tenniskids World Tour op zondag van 09.00-11.30 uur. Een en ander kan korter of langer duren naar mate er meer of minder banen ter beschikking van het team staan en/of de weersomstandigheden mee- of tegenwerken. Reguliere jeugdcompetitie op zondag duurt wat langer omdat er 6 of 8 partijen gespeeld moeten worden: ca. 09.00 uur – 18.00 uur.

KLEDING
Er is geen verplicht clubtenue, maar enigszins gepaste tenniskleding is gewenst. Trainingspak is prima, maar een flodderbermuda + dito shirt worden niet op prijs gesteld, evenmin als tennissen in spijkerbroek, voetbal- of hockeykleding.
Je moet uiteraard wel het juiste tennisschoeisel dragen op de baan anders worden de banen kapotgetrapt en dat zullen de groundsman en ook je medeclubgenoten je niet in dank afnemen.

CLUBWINKEL
Je kunt geld verdienen voor de club als je op internet koopt. Klik op de homepage op het groene logo van de clubwinkel en kijk welke online winkels meedoen aan de actie. Het is simpel. Je koopt bv. nog steeds iets bij www.bol.com maar als je dit via Clubwinkel doet dan krijgen jij en ook de vereniging een bonus.

KASSA
Sinds 2013 is het mogelijk om met je KNLTB pas consumpties af te rekenen. Via de kassa kan er tegoed op deze pas gezet worden. Betaling geschiedt per pin bij de bardienst.
Tegoed gaat jaarlijks automatisch over naar de nieuwe KNLTB pas. Bij diefstal kan de pas via de geblokkeerd worden.
Sinds 1 oktober 2014 is uitsluitend betaling via Pinpas, KNLTB-pas of via contactloos bankpas mogelijk. Er is geen contant geld meer aanwezig.

OPZEGGEN
Belangrijk om te weten: opzeggen dient schriftelijk  te gebeuren aan het adres van de Ledenadministratie of via e-mail: .
Het liefst vóór 1 december maar uiterlijk 31 december. Je ontvangt een bewijs van uitschrijving. Als je dit bewijs van uitschrijving niet in je bezit hebt, dan weet je dat er met je opzegging iets niet goed gegaan is. Neem dan even contact op met de Ledenadministratie. Opzeggingen die tussen 1 en 15 januari binnenkomen, worden in de regel nog wel gehonoreerd, maar de club rekent hiervoor € 25 administratiekosten. Dit heeft te maken met de afmelding bij de KNLTB op 31 december.

LTV Lockhorst wenst je veel tennisplezier toe. Als er nog vragen zijn aarzel dan niet om contact te zoeken met de Ledenadministratie of iemand van het bestuur. Alle contactinformatie vind je onder het tabje Bestuur en Commissies.

Terug naar boven


Ogenblik a.u.b. ...