LTV Lockhorst


Baseline / Wervingsacties

Nieuwe initiatieven voor werving van leden en vrijwilligers


Net als veel andere (sport)verenigingen heeft ook onze club te maken met een terugloop van het aantal leden en het moeilijk kunnen vinden van vrijwilligers voor de vele taken die bij het draaiend houden van een vereniging horen.
Wij als bestuur zijn actief bezig met een aantal initiatieven om beide aspecten aan te pakken. 

We zijn actief bezig met de werving van nieuwe jeugdleden, doen mee aan een drietal workshops Ledenwerving en -behoud van de KNLTB en we bereiden de actie Snel werven van nieuwe vrijwilligers voor.

Jeugd

In samenwerking met de Combinatiefunctionarissen Lisanne Huijzendveld en Lauret Sanders wordt een plan van aanpak voorbereid om meer jeugdleden, met name in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, aan onze vereniging te binden. We gaan eerst de huidige situatie analyseren: waar komen onze jeugdleden vandaan, hoe vinden ze het bij Lockhorst, wat vinden de ouders, etc. Met deze informatie kunnen we komen tot activiteiten om de jeugd meer te binden aan Lockhorst.

De doelstelling van de Combinatiefunctionarissen is om de jeugd meer te laten sporten. Zij richten zich met name op het in contact brengen van basisscholen met verenigingen.
Lockhorst gaat meedraaien in het traject ‘Trainer voor de klas’. 
In dit project maken kinderen van de basisschool tijdens schooltijd kennis met verschillende takken van sport. Een trainer van een sportvereniging verzorgt tijdens de gymnastiekles de lessen op school of in ons geval op de tennisbanen. Het doel is om de leerlingen tijdens schooltijd sportieve vaardigheden aan te leren en plezier in bewegen bij te brengen. Stiekem hopen we natuurlijk dat kinderen het zo leuk vinden dat ze vaker bij ons willen tennissen.

We hebben ook meegedaan aan de sportinstuif die in de kerstvakantie in De Korf is gehouden. Ruim 70 kinderen hebben meegedaan aan de workshop Tennis, die werd begeleid door onze trainer Christiaan en door Marloes en David.
Een volgende actie is kijken of we in het voorjaar een Street Tennis activiteit kunnen organiseren in de Tabaksteeg.

Workshop KNLTB

Samen met drie andere tennisverenigingen (LTV Leusden, TV Triaq uit Harmelen en de Zuilense TC uit Utrecht) doet Lockhorst mee met drie workshops Ledenwerving en -behoud. 
Naast het uitwisselen van ervaringen is het doel te komen tot gerichte activiteiten om leden te werven en te behouden.

Wij hebben besloten om plannen op te gaan zetten om met name senioren te werven in de leeftijdsgroep 30 tot 45 jaar omdat we daar relatief weinig leden hebben.
Het blijkt dat nieuwe leden bij Lockhorst veelal  binnen twee jaar weer vertrokken zijn. We willen activiteiten ontwikkelen om onze nieuwe leden beter te leren kennen en te bevorderen dat ook zij actief gaan tennissen. Dat laatste blijkt beter te lukken als je een of meerdere maatjes hebt binnen de vereniging.

Snel werven van nieuwe vrijwilligers

Op de komende Algemene Leden Vergadering zullen we ons plan toelichten om door middel van een uitgebreide belactie naar de leden nieuwe vrijwilligers te werven. Wat is de kern:
In kaart brengen welke vacatures er in de commissies zijn:
  • Communiceren aan alle leden dat Lockhorst hen gaat bellen, 
  • Met een team van leden alle leden bellen, 
  • Snel een vervolg geven aan de belavonden.


Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding. Welke vacatures bestaan er binnen onze club, wat zijn de taken precies, hoeveel mensen hebben we nodig, wat gaan we aan onze leden vragen als we ze aan de telefoon hebben en hoe gaan we verder.
 


We hopen op een grote respons van jullie, de leden.
Want zonder vrijwilligers ziet ons park er anders binnenkort zo uit -->


Namens het Bestuur,
Anneke Lomans en Gerard Hilderink
 


Terug naar boven


Ogenblik a.u.b. ...