LTV Lockhorst


Beëindigen lidmaatschap

Zonder bericht wordt een lidmaatschap automatisch verlengd.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (mail) te gebeuren bij de Ledenadministratie.

Een opzegging van een lidmaatschap moet voor 31 december voorafgaand aan een nieuw lidmaatschapsjaar door ons zijn ontvangen. Dit omdat de opzegging ook tijdig aan de KNLTB moet worden doorgegeven.

Opzeggingen na 31 december worden niet automatisch gehonoreerd. Bij opzeggingen tot 15 januari wordt 25 euro in rekening gebracht omdat de kosten voor de KNLTB over dat jaar al betaald moeten worden. Komen opzeggingen na deze datum binnen, dan is volledige contributie en voor jeugdleden ook lesgeld voor de zomertraining verschuldigd.

De wet die in december 2011 is aangenomen m.b.t. het niet automatisch mogen verlengen van een abonnement en bij te late opzegging een opzegtermijn van 1 maand, geldt NIET voor het lidmaatschap van verenigingen. Je bent lid van een vereniging tot wederopzegging met in achtneming van de bij de betreffende vereniging geldende regels. Verenigingen moeten de regels m.b.t. de opzegging op de hoofdpagina van de website vermelden.

Opzeggingen gedaan bij trainers, commissie- of bestuursleden worden niet als zodanig beschouwd. Opzeggingen kunnen uitsluitend gedaan worden via de ledenadministratie.

Na opzegging van een lidmaatschap ontvangt u van ons een bevestiging (hetzij per post hetzij per mail) die voor u geldt als bewijs van uitschrijving. Heeft u twee weken na opzegging nog geen bevestiging ontvangen, neem dan even contact op met de Ledenadministratie.

Hoewel de opzegging van het lidmaatschap per 1 januari van het nieuwe jaar ingaat, kan men tot 1 april van het nieuwe jaar blijven tennissen op ons tennispark. Het tennislabel blijft tot die datum ook werken op het toegangssysteem en het afhangbord.

Indien u uw lidmaatschap beëindigt en nog bardiensten moet draaien in de maanden januari t/m maart, dan gaat het bestuur er vanuit, dat u deze afspraken nog nakomt.

Terug naar boven


Ogenblik a.u.b. ...