LTV Lockhorst


Voorjaarscompetitie 2018 - Informatie

Eerst even een aantal weetjes:

  Als je je inschrijft voor de competitie, ben je in principe alle 7 competitiedagen beschikbaar alsmede alle inhaaldagen. Als je dagen niet kunt, geef dat zoveel mogelijk vooraf al aan.
  Jeugd geeft zich individueel op; geef zoveel mogelijk op met wie je samen in een team zou willen spelen, dan probeert de TC daar rekening mee te houden.
Voor jeugd op de basisschool is de algemene regel: ITA competitie voor beginners, KNLTB competitie voor gevorderden. Soms wordt van deze regel afgeweken als het niveau van het kind een extra uitdaging rechtvaardigt.
Voor jeugd op de middelbare school zijn er mogelijkheden op de vrijdag (ITA), zaterdag en zondag. Let wel: zondag is de sterkste competitie en niet kunnen spelen op vrijdag of zaterdag vanwege bijvoorbeeld een andere sport geeft geen recht op spelen op zondag. TC en trainer zullen dan beoordelen of het niveau van het kind spelen op zondag rechtvaardigt en/of er plaats is.
•    Alle senioren (inclusief selectiespelers) geven zich in principe als team op, tenzij je nog geen team hebt. De TC probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Alle opgaven zijn bindend!
Let wel: er is een limiet aan het aantal teams dat opgegeven kan worden in relatie tot het aantal banen. Nieuwe teams kunnen niet per definitie ook direct instromen.
  Senioren die nog geen team hebben kunnen formeren, mogen zich als individu opgeven. Er is echter geen garantie dat ze aan een team toegevoegd kunnen worden. Een en ander uiteraard afhankelijk van wensen en tennisniveau.
  Er is nu ook op maandag en dinsdag een ITA competitie voor senioren.

  Voor spelen voor twee verenigingen moet dispensatie aangevraagd worden bij de KNLTB. Zet dit in het Opmerkingenveld op het inschrijfformulier.
NB   

Elk seniorenteam bevat ten minste één speler die bereid is om tijdens de competitie als VCL op te treden. Indien deze speler nog niet in het bezit is van een geldig VCL certificaat, dan zal hij/zij worden aangemeld voor de door de KNLTB aangeboden VCL-basiscursus.

     
  Speeldata VJC 2018

  Inschrijven per team - sluitingsdatum 3 december

  Individueel inschrijven - sluitingsdatum 3 december

LET OP: als er meer teams inschrijven dan de baanbeschikbaarheid toelaat, dan zal door loting worden bepaald welke teams zullen worden ingeschreven.


Wijzigingen ten opzichte van 2017:

  Verkort spelen
In alle dubbelpartijen wordt de derde set vervangen door een super-tiebreak. Dit geldt dus niet alleen voor de donderdag- en vrijdagavond. De regel “beslissend punt bij deuce”, die bij ons alleen op de donderdagavond werd gehanteerd, komt te vervallen.
•    Versoepeling regeling invallers
In het verleden mocht je maar één keer per week spelen. In de nieuwe opzet is de regel komen te vervallen en mag je een onbeperkt aantal keer per week spelen. Dat maakt het dus een stuk makkelijker om een invaller te vinden. Daarnaast wordt het makkelijker voor een speler die in een hoger team gespeeld heeft om in te vallen in een lager team. De regel dat je niet meer dan één keer in een hoger team gespeeld mag hebben blijft wel gelden maar de bandbreedte (wat nog als gelijk geldt) is flink verhoogd (van 0,5 naar 2,0). 

  Lees alle informatie over de veranderingen op de KNLTB site

Voor alle vragen stuur je een mail naar de Technische Commisise

Terug naar boven


Ogenblik a.u.b. ...