Lidmaatschap

Vanaf 4 jaar kun je je als lid aanmelden bij Lockhorst Tennis & Padel. Voor jeugdleden is er geen ledenstop.

Wegens overweldigende belangstelling door de realisatie van de padelbanen op Lockhorst Tennis & Padel, worden alle inschrijvingen op een wachtlijst geplaatst.

Het bestuur bekijkt voortdurend hoeveel leden er nog lid kunnen worden  om overbelasting op de banen te voorkomen.
Voordat je je opgeeft, is het ook goed om eerst de informatie over onze vereniging te lezen. Deze staat hieronder vermeld.

In deze informatie kan men zien dat er verschillende lidmaatschappen zijn, met hun eigen tarief. 
Voor jeugdleden geldt contributie + minimaal 1x 50 minuten trainen per week, tennis of padel voor een heel trainingsseizoen dat gelijkloopt met het schooljaar.

Contributie

Lockhorst Tennis & Padel kent een jaarlidmaatschap, dat loopt van 1 januari t/m 31 december. Je kunt echter op ieder moment van het jaar lid worden tenzij er een wachtlijst is.
De vereniging biedt 2 sporten voor de prijs van 1. Tennis + Padel.

Lees meer

Jeugdtraining

Deze verplichte tennis- of padeltraining is alleen voor jeugdleden van 5 t/m 17 jaar. Trainingen vinden plaats op doordeweekse dagen tussen 15:00 en 20:00 uur.  Het trainingsjaar loopt per schooljaar en kan alleen in combinatie met een geldig lidmaatschap van Lockhorst Tennis & Padel.

Indeling trainingen
Bij aanvang schooljaar deelt de trainer de groepen opnieuw in. Hierbij wordt gekeken naar oa. de progressie van het kind, verloop binnen de groepen, nieuw schoolrooster enzovoorts. Het is verstandig om op tijd eventueel gewijzigde beschikbaarheid door te geven. 

Kosten
De kosten per jeugdlid zijn € 315,- per trainingsjaar (=schooljaar) voor een training van 50 minuten per week. Betaling geschiedt in 4 termijnen, via automatische incasso. 
Facturen komen rond half oktober, half januari, half april en half juli.
Kinderen kunnen zich desgewenst opgeven voor een 2e training tennis of padel. Deze kost € 284 per trainingsjaar voor 50 minuten per week. 
Voor eventuele selectie worden kinderen uitgenodigd en gelden andere tarieven die door de TC gecommuniceerd worden.

Opzegging
Afmelden voor de training kan op 2 momenten gedurende het trainingsjaar. Voor de zomervakantie (1 juli) en voor de kerstvakantie (31 dec) 
Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 31 december van het kalenderjaar te gebeuren.  Afmelden voor training na de zomer betekent dat u als ouder nog 1 termijn training betaalt en 2 termijnen  contributie. (factuur juli training + contributie, factuur oktober contributie)Later lid worden

 Uiteraard kun je het hele jaar lid worden van Lockhorst Tennis & Padel. Wanneer men in de loop van het jaar lid wordt gelden de volgende tarieven:

Lees meer

Lidmaatschap beƫindigen

Zonder tegenbericht wordt een lidmaatschap automatisch verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (via e-mail) te gebeuren bij de Ledenadministratie. We ontvangen de opzegging graag voor 1 december doch uiterlijk 31 december voorafgaand aan een nieuw lidmaatschapsjaar. De ledenadministratie moet dit op haar beurt ook weer tijdig doorgeven aan de KNLTB.

Lees meer

Aanmelden als lid

Lockhorst Tennis & Padel verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze Privacy Verklaring, die is opgenomen in de footer van deze website.

Inschrijven