Over de bardienst

We zijn gastvrij en betrokken! 
Het vervullen van bardiensten is een logisch onderdeel van het lidmaatschap bij LTV Lockhorst. Wij zijn een vereniging waar veel leden een bijdrage leveren, ook door het draaien van de bardienst. Gastvrij en betrokken behoren niet voor niets tot onze kernwaarden. Niet altijd wordt het draaien van bardiensten ervaren als het meest prettige onderdeel van het lidmaatschap. Toch is het een goede zaak voor de vereniging om samen onze schouders hieronder te zetten. Wijzelf, maar ook onze bezoekers waarderen het zeer als er betrokken vrijwilligers achter de bar staan.

Voordelen van de bar in eigen beheer zijn de gereduceerde prijzen, de vrijheid om zelf bijvoorbeeld de hapjes bij de competitie mee te nemen en natuurlijk ook de winst van de bar die ten goede komt aan onze vereniging.

Het bardienstjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een seizoen opgezegd wordt, blijft de bardienstverplichting wel van toepassing. De geplande bardiensten moeten dan gewoon nog vervuld worden. 

Inplannen bardienst 

Inloggen | naar je persoonlijke gegevens

Bardienst inplannen en uitvoeren

Bardienstreglement

Handleiding bardienst inplannen

Handleiding voor bardienst draaien

-----------------------------------------------------------------------------------------

AfkopenIn het bardienstreglement kun je lezen dat leden die niet ouder zijn dan 70 jaar 3 bardiensten (6 punten)  moeten draaien . Voor leden van 70 tot 75 jaar zijn dat 2 bardiensten (4 punten). Vanaf 75 jaar draai je geen bardienst meer. Leden die in bestuur of een commissie zitting hebben draaien 2 bardiensten.

Het is toegestaan 1 bardienst af te kopen voor een bedrag van € 45,00 Dit bedrag moet overgemaakt worden op bankrekening NL48 RABO 0385.956.177 t.n.v. LTV Lockhorst onder vermelding van "Afkoop bardienst" en "Naam"

Certificaat Verantwoord Alcohol Schenken

Achter de bar staan is leuk, maar brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Met name het gebruik van alcohol is iets waar je mee in aanraking kunt komen. De drank- en horecawet schrijft bepaalde regels voor en eist dat er altijd iemand achter de bar staat het certificaat Verantwoord Alcohol Schenken heeft gehaald. Dit certificaat is te behalen via de website van het NOCNSF.

Vragen of problemenBij vragen of problemen bij de barplanning bel Dorien Roskam 033-4320222 of 06-12622322 of mail naar barplanning@ltv-lockhorst.nl

Downloads:

Bardienst Overzicht