Over de bardienst

Het vervullen van bardiensten is een logisch onderdeel van het lidmaatschap bij LTV Lockhorst. Wij zijn een vereniging waar veel leden een bijdrage leveren, ook door het draaien van de bardienst. Gastvrij en betrokken behoren niet voor niets tot onze kernwaarden.

Lees meer voor algemene informatie, inplannen, het reglement, instructies, etc.

We zijn gastvrij en betrokken! 
Niet altijd wordt het draaien van bardiensten ervaren als het meest prettige onderdeel van het lidmaatschap. Toch is het een goede zaak voor de vereniging om samen onze schouders hieronder te zetten. Wijzelf, maar ook onze bezoekers waarderen het zeer als er betrokken vrijwilligers achter de bar staan.

De voordelen van de bar in eigen beheer zijn:

  • de gereduceerde prijzen
  • de vrijheid om zelf bijvoorbeeld de hapjes bij de competitie mee te nemen
  • en natuurlijk ook de winst van de bar die ten goede komt aan onze vereniging.

Bardienstverplichting
Het bardienstjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een seizoen opgezegd wordt, blijft de bardienstverplichting wel van toepassing. De geplande bardiensten moeten dan gewoon nog vervuld worden. 

In het bardienstreglement (zie Downloads onderaan de pagina) kun je lezen dat alle bardiensten 3 uur zijn. Dit wordt als volgt ingepland  onder de leden:

  • Leden vanaf 18 jaar tot 75 jaar draaien 3 bardiensten . De oude regeling blijft gehandhaafd voor leden die al voor 2024 70 jaar waren 
  • Leden ouder dan 75 jaar of leden die in het lopende kalenderjaar 75 jaar worden, draaien geen bardiensten meer.  
  • Leden die in bestuur of een commissie zitting hebben draaien 2 bardiensten.

Bardienst inplannen
Bardienst plannen kan via:

FAQ: Klik hier Veelgestelde vragen.

Belangrijk: Voor 1 februari moet je de contributie betaald hebben en jouw bardiensten gepland zijn. Ook moet het IVA-certificaat (E-learning alcohol schenken) naar de ledenadministratie verzonden zijn. Als dat niet is gebeurd kan het recht om af te hangen worden ingetrokken.

Let op: Tijdens de wintercompetitie van januari t/m maart en oktober t/m december verwachten we van je dat je ook de hapjes klaarzet. Het hapjesteam bereidt alles voor zodat je volgens voorbeeld de hapjes na iedere baanwisseling kunt aanbieden.

Instructies
Om het draaien van bardiensten te vergemakkelijken hebben we instructiefilmpjes en een geschreven handleiding. Ook achter en rondom de bar hangen instructies.
Ga naar kopje : heb je bardienst - om de instructiefilmpjes te bekijken.

Certificaat Verantwoord Alcohol Schenken
Achter de bar staan is leuk, maar brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Met name het gebruik van alcohol is iets waar je mee in aanraking kunt komen. De drank- en horecawet schrijft bepaalde regels voor en eist dat er altijd iemand achter de bar staat het certificaat Verantwoord Alcohol Schenken heeft gehaald. Dit certificaat is te behalen via de website van het NOCNSF.  Ga naar : E-learning alcohol schenken. Na invulling sturen naar ledenadministratie@ltv-lockhorst.nl 

Afkopen
Het is toegestaan 1 bardienst af te kopen voor een bedrag van € 45,00. Stuur een email naar de ledenadministratie@ltv-lockhorst.nl met de mededeling dat je graag een bardienst wil afkopen. Je ontvangt dan een factuur van de ledenadministratie.


Bardienst op overnemen zetten

Als je een bardienst hebt gepland die je door omstandigheden niet kan draaien kun je deze op ‘overnemen’ zetten. Je blijft wel verantwoordelijk voor deze dienst totdat deze door een ander lid wordt overgenomen. Controleer ook regelmatig of dit is gebeurd. Is je bardienst door een ander lid overgenomen dan wordt er wel van je verwacht een nieuwe bardienst in te plannen. Vergeet dit niet want je naam komt dan weer op een lijst met leden die niet aan hun verplichtingen hebben voldaan. Ook volgt een reminder om opnieuw een bardienst te plannen. Een andere optie is dat jezelf ook een bardienst overneemt van iemand die deze ook beschikbaar heeft gesteld (win-winsituatie). Ook kun je de leden voor ledenlijst benaderen die tegen betaling jouw bardienst kunnen draaien. Het is echter niet de bedoeling dat je in alle beschikbare clubapps jouw verzoek tot overnemen bardienst neerlegt. Heb je vragen hierover of lukt het niet een dienst te plannen neem dan contact op met barplanning@ltv-lockhorst.nl.

Heb je een bardienst gepland, maar is er iets tussen gekomen, dan hanteren we een periode van 1 maand tot de datum van de bardienst, waarin wij je bardienst kunnen verwijderen en je niet op zoek hoeft naar vervanging, mits jij je eerst voor een nieuwe bardienst inschrijft.

Ben je verhinderd en valt je bardienst binnen deze periode van 1 maand dan moet je zelf voor vervanging zorgen of met iemand ruilen. Kom jij of je vervanger niet opdagen op de geplande tijd, dan kan een boete van € 75,00 opgelegd worden. Je blijft altijd verantwoordelijk voor je eigen bardienst. Alleen een mailtje naar de barplanning (en je hebt nog geen antwoord gehad) is niet voldoende. 

Leden voor Leden
Mocht je iemand zoeken die voor jou de bardienst(en) zou willen draaien, dan zijn er leden die je kan benaderen. Zie  hiervoor de 'Leden voor Leden' lijst.

Let op! Voor de goede orde: je zet je eigen naam in de bardienstplanning, je blijft zelf verantwoordelijk en regelt onderling de vergoeding. Een richtlijn kan zijn € 10,00 per uur, dit is wat leden betaald krijgen die via de barcommissie een bardienst overnemen.
Wil je ook op deze 'Leden voor leden lijst' neem dan  contact op met barplanning@ltv-lockhorst.nl

 

Extra betaalde bardiensten draaien
Naast het draaien van de verplichte bardiensten, is LTV Lockhorst voortdurend op zoek naar leden die, tegen vergoeding, extra bardiensten willen draaien.

Op de pagina “inschrijven bardienst” is te zien wanneer er nog extra diensten open staan. Inplannen kan je dan door op de link “inschrijven” te klikken.

Wel graag, via barplanning@ltv-lockhorst.nl, doorgeven op welke dag en tijd je de extra bardienst ingepland hebt en of de vergoeding op je clubpas of op je bankrekeningnummer overmaakt moet worden.

 

Vragen of problemen
Bij vragen of problemen bij de barplanning bel Dorien Roskam 033-4320222 of 06-12622322 of Ineke Gerner 06-55931179 of mail naar barplanning@ltv-lockhorst.nl

Inloggen | naar je persoonlijke gegevens

Downloads:

Bardienst Overzicht