Over de bardienst

Het vervullen van bardiensten is een logisch onderdeel van het lidmaatschap bij LTV Lockhorst. Wij zijn een vereniging waar veel leden een bijdrage leveren, ook door het draaien van de bardienst. Gastvrij en betrokken behoren niet voor niets tot onze kernwaarden.

Lees meer voor algemene informatie, inplannen, het reglement, instructies, etc.

We zijn gastvrij en betrokken! 
Niet altijd wordt het draaien van bardiensten ervaren als het meest prettige onderdeel van het lidmaatschap. Toch is het een goede zaak voor de vereniging om samen onze schouders hieronder te zetten. Wijzelf, maar ook onze bezoekers waarderen het zeer als er betrokken vrijwilligers achter de bar staan.

De voordelen van de bar in eigen beheer zijn:

 • de gereduceerde prijzen
 • de vrijheid om zelf bijvoorbeeld de hapjes bij de competitie mee te nemen
 • en natuurlijk ook de winst van de bar die ten goede komt aan onze vereniging.

Bardienstverplichting
Het bardienstjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een seizoen opgezegd wordt, blijft de bardienstverplichting wel van toepassing. De geplande bardiensten moeten dan gewoon nog vervuld worden. 

In het bardienstreglement (zie Downloads onderaan de pagina) kun je lezen dat alle bardiensten 3 uur zijn. Dit wordt als volgt ingepland  onder de leden:

 • Leden vanaf 18 jaar tot 70 jaar draaien 3 bardiensten  
 • Leden die in een lopend kalenderjaar  70 tot 75 jaar worden draaien  dan 2 bardiensten 
 • Leden ouder dan 75 jaar of leden die in het lopende kalenderjaar 75 jaar worden, draaien geen bardiensten meer.  
 • Leden die in bestuur of een commissie zitting hebben draaien 2 bardiensten.

Bardienst inplannen
Bardienst plannen kan via:

FAQ: Klik hier Veelgesteld vragen.

Belangrijk: Voor 1 maart moet je de contributie betaald hebben en jouw bardiensten gepland zijn. Ook moet het IVA-certificaat (E-learning alcohol schenken) naar de ledenadministratie verzonden zijn. Als dat niet is gebeurd kan het recht om af te hangen worden ingetrokken.

Let op: Tijdens de wintercompetitie van januari t/m maart en oktober t/m december verwachten we van je dat je ook de hapjes klaarzet. Het hapjesteam bereidt alles voor zodat je volgens voorbeeld de hapjes na iedere baanwisseling kunt aanbieden.

Dagen en tijden

 • Op doordeweekse dagen begint de bardienst om 9.30 uur en duurt tot 12.30 uur.
 • 's Avonds is de bar open vanaf 18.00 uur. Er kunnen per avond verschillende bardiensten worden ingepland: van 18.00 - 21.00 uur, van 19.30 - 22.30 uur en van 21.00 tot 23.30 uur.
 • In de weekends is de bar geopend van 9.00 - 18.00 uur
 • Tijdens de competitie en evenmenten/ toernooien is de bar in het weekend ook in de avond open.

Instructies
Om het draaien van bardiensten te vergemakkelijken hebben we instructiefilmpjes en een geschreven handleiding. Ook achter en rondom de bar hangen instructies.
Ga naar kopje : heb je bardienst - om de instructiefilmpjes te bekijken.

Certificaat Verantwoord Alcohol Schenken
Achter de bar staan is leuk, maar brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Met name het gebruik van alcohol is iets waar je mee in aanraking kunt komen. De drank- en horecawet schrijft bepaalde regels voor en eist dat er altijd iemand achter de bar staat het certificaat Verantwoord Alcohol Schenken heeft gehaald. Dit certificaat is te behalen via de website van het NOCNSF.  Ga naar : E-learning alcohol schenken. Na invulling sturen naar ledenadministratie@ltv-lockhorst.nl 

Afkopen
Het is toegestaan 1 bardienst af te kopen voor een bedrag van € 45,00. Dit bedrag moet overgemaakt worden op bankrekening NL48 RABO 0385.956.177 t.n.v. LTV Lockhorst onder vermelding van "Afkoop bardienst" en "Naam"
We willen graag benadrukken dat je als lid altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de bardienst, ook als je met een ander hebt afgesproken dat die de bardienst voor jou draait.

Extra betaalde bardiensten draaien
Naast het draaien van de verplichte bardiensten, is LTV Lockhorst voortdurend op zoek naar leden die, tegen vergoeding, extra bardiensten willen draaien.

Op de pagina “inschrijven bardienst” is te zien wanneer er nog extra diensten open staan. Inplannen kan je dan door op de link “inschrijven” te klikken.

Wel graag, via barplanning@ltv-lockhorst.nl, doorgeven op welke dag en tijd je de extra bardienst ingepland hebt en of de vergoeding op je clubpas of op je bankrekeningnummer overmaakt moet worden.

Leden voor Leden
Mocht je iemand zoeken die voor jou de bardienst(en) zou willen draaien, dan zijn er leden die je kan benaderen. Zie  hiervoor de 'Leden voor Leden' lijst.

Let op! Voor de goede orde: je zet je eigen naam in de bardienstplanning, je blijft zelf verantwoordelijk en regelt onderling de vergoeding. Een richtlijn kan zijn € 10,00 per uur, dit is wat leden betaald krijgen die via de barcommissie een bardienst overnemen.
Wil je ook op deze 'Leden voor leden lijst' neem dan  contact op met barplanning@ltv-lockhorst.nl

Vragen of problemen
Bij vragen of problemen bij de barplanning bel Dorien Roskam 033-4320222 of 06-12622322 of Ineke Gerner 06-55931179 of mail naar barplanning@ltv-lockhorst.nl

Inloggen | naar je persoonlijke gegevens

Downloads:

Bardienst Overzicht