Parkreglement (18-07-2022)

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Speelrecht
C. Baanreservering
D. Afhangrecht
E. Baanonderhoud

 

A.   Algemeen 

 1. Op de gehele accommodatie zijn de normale fatsoensregels van toepassing. Alle faciliteiten dienen uitsluitend te worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld
 2. Het dragen van tenniskleding en tennisschoenen op de banen is verplicht;
 3. Honden mogen alleen aangelijnd op het park worden meegenomen;
 4. Spelende kinderen en honden mogen niet op de baan komen;
 5. Aanwijzingen van bestuur en commissieleden dienen te worden opgevolgd.

B.   Speelrecht 

 1. Men heeft alleen speelrecht met een geldige ledenpas. Deze ledenpas is persoonlijk en mag niet worden uitgeleend;
 2. Introductie van niet-leden is incidenteel toegestaan, echter alleen als de baanbezetting als gevolg van gebruik door eigen leden dit toelaat (geen open toernooien, clubactiviteiten en/of wachtenden). Het speelrecht is gebaseerd op een door het introducerende Lockhorstlid in afhangbord geactiveerde introductie, waarvoor het betreffende lid achteraf wordt gefactureerd;
 3. Beperkingen: dezelfde persoon mag slechts 2x per jaar geïntroduceerd worden. Elk lid mag maximaal 2x per jaar iemand voor één dagdeel introduceren. Meerdere afhangmomenten met een introducé tijdens één dagdeel worden als één introductie gefactureerd.  Het is toegestaan per lid 2 personen gelijktijdig te introduceren;
 4. Uitzondering: overdag mogen jeugdleden van aangesloten ITA verenigingen - mits samen met iemand van LTV Lockhorst - gebruik maken van de banen van LTV Lockhorst, zonder af te hangen. Echter na 19.00 uur geen basisscholieren meer en bij volle bezetting gaan eigen leden voor;

C.   Baanreservering

 1. Via het digitale afhangbord kan men met  geldige ledenpas op één van de daarvoor vrijgegeven banen de volgende speelrechten verkrijgen:
  • enkelspel (2 personen, minimaal 2 passen): 60 minuten;
  • dubbelspel (3 of 4 personen, 3 of 4 passen): 60 minuten;
  • padelbanen (4 personen) : 60 minuten
  • introductie van een niet-Lockhorstlid
 2. Eerst moeten banen gereserveerd worden die volgens het afhangsysteem niet in gebruik zijn;
 3. ’s Avonds eerst banen reserveren in een al verlichte kooi;
 4. Op een vrije baan mag iedereen afhangen en de speeltijd uitspelen, tenzij de banen vanaf een bepaald tijdstip zijn gereserveerd voor georganiseerde clubactiviteiten, zoals competitie, training en toernooien/hussels;
 5. Men mag alleen reserveren indien men persoonlijk op het park is en blijft tot de gereserveerde periode. 

D.   Afhangrecht 

 1. Er zijn altijd twee banen ter beschikking van de trainer. De overige banen zijn ter beschikking voor vrij spelen;
 2. Tijdens clubactiviteiten (zoals competitie, toernooien e.d.) kan het aantal recreatiebanen beperkt worden;
  • Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijv. competitie en (club)kampioenschappen), en in de periode dat de blaashal staat, kunnen - na een bestuursbesluit hiertoe - alle beschikbare banen worden gebruikt voor georganiseerde clubactiviteiten.
 3. Tot 19.00 uur hebben jeugdleden en seniorleden gelijke rechten. Na 19.00 uur hebben alleen jeugdleden jonger dan 13 jaar (basisscholieren) beperkt speelrecht, d.w.z. dat zij alleen kunnen spelen op banen die niet worden gebruikt door senioren.

E.   Baanonderhoud 

 1. De groundsman, trainers en bestuursleden hebben het recht het spelen op een of andere baan op te schorten;
 2. Dagelijks na de laatste speelperiode is men - behalve als deze nat zijn - verplicht de banen te slepen in cirkelvorm, van buiten naar binnen, inclusief de uitloopstroken;
 3. De sleepnetten moeten na het slepen op de aangegeven plaats worden neergelegd.