Lidmaatschap beƫindigen

Zonder bericht wordt een lidmaatschap automatisch verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (via e-mail) te gebeuren bij de Ledenadministratie.
Een opzegging van een lidmaatschap moet voor 31 december voorafgaand aan een nieuw lidmaatschapsjaar door ons zijn ontvangen. De ledenadministratie moet dit op haar beurt ook weer tijdig doorgeven aan de KNLTB.

 

Opzeggingen na 31 december worden niet automatisch gehonoreerd. Bij opzeggingen tot 15 januari wordt € 25,- in rekening gebracht. De kosten van de KNLTB zijn op dat moment over dat jaar al betaald. Komen opzeggingen na deze datum binnen, dan is volledige contributie verschuldigd. Voor jeugdleden komt hier ook het lesgeld voor de zomertraining bij. 

Opzeggingen gedaan bij trainers, commissie- of bestuursleden worden niet als zodanig beschouwd. Opzeggingen kunnen uitsluitend gedaan worden via de ledenadministratie.

Abonnementswet

In december 2011 is de abonnementswet aangenomen. Deze wet heeft betrekking op het niet automatisch mogen verlengen van een abonnement. Bij te laat opzeggen stelt deze wet automatisch een opzegtermijn van één maand. Deze wet stelt echter andere regels op verenigingslidmaatschappen. Je bent lid van een vereniging tot wederopzegging met in achtneming van de bij de betreffende vereniging geldende regels. Verenigingen moeten de regels m.b.t. de opzegging op de hoofdpagina van de website vermelden.

Bewijs van uitschrijven

Na opzegging van een lidmaatschap ontvangt u van ons een bevestiging (hetzij per post hetzij per mail) dat voor u geldt als bewijs van uitschrijving. Heeft u twee weken na opzegging nog geen bevestiging ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Jeugdleden maken het trainingsseizoen tot 1 april nog af. Het tennislabel blijft tot die datum ook werken op het toegangssysteem en het afhangbord.