Leden van verdienste en afscheid van bestuursleden

Op de ALV werden nieuwe leden van verdienste benoemd en was het afscheid van bestuursleden. Allen werden in het zonnetje gezet.

Als lid van verdienste werd benoemd:

Gerard Albers
Hij werd bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 25 jaar als lid van de Accommodatie commissie. Omdat Gerard niet aanwezig was is de oorkonde hem later uitgereikt in aanwezigheid van Frank de Wit, Peter de Booij en het tennismaatje van Gerard, Anton Kamp. Gerard vond het geweldig, hij had dit niet verwacht.

Tevens werd als lid van verdienste benoemd:

Gerard Hilderink
Ondanks het feit dat Gerard niet meer tennist, is hij actief binnen onze club als inkoper. De club kan zijn inzet echt niet missen. Hij heeft echt een Lockhorst-Hart. Je kunt hem bijna dagelijks op de club vinden.

Afscheid bestuursleden:

Matthijs Dekker nam afscheid van het bestuur, na een periode van zes jaar en kreeg als dank voor zijn inbreng een bloemetje en een bon om samen met Jansje (dat werd er expliciet bij gezegd) iets leuks te gaan doen.

Daarna kwam het afscheid van onze voorzitter:

Frank de Wit
Veel lovende woorden voor zijn buitengewone grote inzet voor de club. Hij zorgde o.a. voor ledverlichting, de nieuwe hal, de opslagruimte, de verbouwing van de kantine en de toiletten (NIET voor de kleurkeuzes) en eerder al de zonnepanelen. Hij deed ook veel secretariaatswerk met zijn vlotte pen. Hij was het laatste jaar ook de Corona verantwoordelijke op de club. Deze “baan” naam een hoop tijd in beslag, door de vele maatregelen, die de regering en het gemeentebestuur namen en die doorgevoerd moesten worden op de club

Drie leden hebben Frank persoonlijk toegesproken:

  • Gerrit Wildeboer vertelde op een leuke manier hoe zij beiden “kampioen” waren geworden in de hal in Bunschoten. Frank werd met een speciale medaille gedecoreerd, als ex-militair is hij daar apetrots op.
  • Ruud Dorst leerde Frank kennen via onze intercompetitie. Wederom lovende woorden en een bijna verlegen voorzitter. Vermeld mag worden dat de wintercompetitie een groot succes is voor de club. Vele sportievelingen uit de omgeving doen hieraan mee.
  • Christian (onze trainer) vond het super, dat Frank zich zo ingezet heeft voor de jeugd. Kids-tennis. Want: de jeugd heeft de toekomst, nietwaar? Frank zal zich hiervoor graag blijven inzetten.

Frank kreeg een boeket en een boekje, waarin heel veel leden iets over Frank hebben geschreven. 

Tot slot benoemde de ALV Frank tot erelid van LTV Lockhorst.

Nieuws Overzicht