Stand van zaken project met Rabobank en werkgroepen

“Heb je hart voor Lockhorst, maak je hard voor Lockhorst” 
In de afgelopen ALV heeft het bestuur 6 vragen voorgelegd aan de leden en hebben zij gevraagd of er leden mee willen denken over de toekomst van Lockhorst. Op 8 oktober zijn een aantal leden samengekomen en hebben gebrainstormd, hoe nu verder.

Bij de bijeenkomst van 8 oktober zijn er 3 werkgroepen gevormd:

  • Groep 1: Betrokkenheid en juiste communicatie en binden en boeien (nieuwe) leden
  • Groep 2: Organisatie/taken en horizon groeien
  • Groep 3: Sport- en sociale activiteiten

De werkgroepen die zijn gevormd, hebben al veel werk verricht. Inmiddels hebben we 3 bijeenkomsten gehad met de 3 werkgroepen samen met Lutger Brenninkmeijer, onze verenigingsexpert vanuit NOC*NSF.

Groep 1 is bezig met het opzetten van ‘customer journey’ voor (nieuwe) leden. Het blijkt dat nieuwe leden vaak binnen 3 jaar alweer weg gaan. De groep bekijkt wat er in eerste instantie gedaan kan worden om de nieuwe leden zich welkom te laten voelen. Verder willen ze gaan bekijken hoe we de leden kunnen behouden. Denk hierbij aan het aanpassen van de welkomstbrief, de website, en kijken of er behoefte aan een buddy. Mocht een lid toch opzeggen om hiermee een exitgesprek te houden, om te achterhalen waarom iemand op heeft gezegd.

Groep 2 heeft een analyse gemaakt van de huidige missie, visie en ambitie. En heeft hierbij gekeken of deze nog aansluit bij de toekomst van Lockhorst. Verder heeft deze groep gekeken hoe het bestuur en de commissies het beste ingedeeld kan worden en of er commissies ontbreken.

Groep 3 heeft een analyse gemaakt van alle activiteiten die nu georganiseerd worden op Lockhorst maar ook gekeken naar activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden. Verder is er gekeken of alle (leden)groepen worden bediend hierbij. Daarnaast houdt groep 3 zich bezig, in continue overleg met het bestuur, met het realiseren van Padel bij Lockhorst.

Lijkt het je leuk om mee te denken voor de toekomst van Lockhorst, of wil je je aansluiten bij één van de groepen, stuur een mail naar: petra.dezeeuw@gmail.com.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 17 februari.


Bij de aankomende ALV zullen de groepen kort verslag doen van de stand van zaken.

Nieuws Overzicht