Nieuwe regels & mogelijkheden van afhangen

ClubApp screenshot

Op 10 februari 2023 heeft het bestuur verzocht om een hogere “sociale controle” onder de leden met betrekking tot het misbruik bij afhangen op de banen. Helaas zijn er nog steeds leden die zich meer rechten toe-eigenen én worden er willekeurige leden bij reserveren geselecteerd alsmede wordt er gespeeld met niet-Lockhorst leden op de banen. (niet limitatief) Helaas is het bestuur daarom genoodzaakt te gaan handhaven. Lees meer, ook voor het goede nieuws!

Al langere tijd (jaren) is er de verplichting iedere (online) reservering op de afhangzuil in de hal te bevestigen met de pasjes van de alle spelers. Tot en met 30 juni is er een gewenningsperiode zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld zich aan deze regel te conformeren. Vanaf 1 juli 2023 is het een daadwerkelijke verplichting met consequenties, zie einde van dit bericht.

Dan nu het goede nieuws!

Om de drukte op de banen beter te spreiden, is er besloten om te gaan werken met piek en daluren. Er is bewust voor gekozen om het afhangen in daluren extra aantrekkelijk te maken. Met de verwachting dat meer leden kiezen om juist dan af te hangen. Daarnaast is ervoor gekozen om het reserveren voor Tennis en Padel van elkaar te splitsen. 

Leden kunnen nu slechts 1 uur reserveren op de clubapp op de tennis of de padelbanen en pas weer een nieuwe reservering maken als ze gespeeld hebben. Met het introduceren van piek en daluren wordt dat, in de daluren, anders. 

Vergeet niet dat als er een baan vrij is je altijd met je pasje kan afhangen, dat kan altijd. 

De nieuwe situatie met online reserveren is als volgt: 

  • Zowel de tennis als de padelbanen worden per uur afgehangen, geen onderscheid tussen single en dubbel bij tennis, padel zijn alleen dubbelbanen.
  • Er is wel onderscheid tussen de banen inzake het afhangen. Circa de helft van de banen wordt enkel op hele uren afgehangen en circa de helft van de banen wordt enkel op halve uren afgehangen. 

Tijden Piek en Daluren 

Werkdagen:                                                    

Piek Padel
          19:00 – 22:00 of 18:30 – 22:30                   
Piek Tennis        19:00 – 22:00 of 18:30 – 22:30                   
Dal Padel             09:00 – 19:00 of 09:30 – 18:30                   
Dal Tennis           09:00 – 19:00 of 09:30 – 18:30                   

Weekenden:

Piek Padel 
      09:00 – 13:00 of 09:30 – 12:30 
Piek Tennis      09:00 – 13:00 of 09:30 – 12:30 
Dal Padel         13:00 – 23:00 of 12:30 – 23:30 
Dal Tennis        13:00 – 23:00 of 12:30 – 23:30 

Afhangrestricties 

Deze restricties zijn hetzelfde voor zowel Tennis als Padel.

Piekuren:  

  • Je mag maximaal 1 open reservering tijdens een piekuur hebben; 
  • Je mag maximaal 1 keer per dag tijdens een piekuur reserveren; 
  • Tijdens piekuren is het nu ook mogelijk om gaten in de planning te reserveren, deze vallen af en toe door trainingsbanen 

Daluren: 

  • Je mag 3 open reserveringen hebben; 
  • Je mag niet aansluitend afhangen (2 uur achter elkaar) 
  • Je mag maximaal 2 daluur reserveringen per dag hebben       

Afhangen met je pasje: 

  • Leden die in de hal zich melden om af te hangen en er zijn op dat moment banen vrij, ongeacht piek of dal, hebben het recht deze, ongeacht overige reserveringen, af te hangen. 
  • Voorwaarde is dat iedereen zijn ledenpas bij zich heeft en daadwerkelijk langs de scanner haalt.  

Nogmaals: Vanaf 1 juli 2023 is het verplicht iedere reservering, ook de online reserveringen, te bevestigen bij de afhangzuil met alle pasjes van de spelers. Bij niet bevestigen vervalt de reservering (incl. het recht de baan te claimen) én is de niet bevestigde baan direct vrij om af te hangen op de afhangzuil!

Wij vertrouwen erop dat de gewenste sociale controle op een hoger niveau komt. Mocht dit wederom achterblijven bij de verwachtingen kan het bestuur aanvullende maatregelen invoeren zoals reeds (niet limitatief) genoemd op 10 februari j.l.

Met sportieve groet,

Technische commissie & Padelcommissie
namens het bestuur.

Nieuws Overzicht