LTV Lockhorst doet mee aan de Rabobank Verenigingsondersteuning!

Als vereniging kennen wij veel uitdagingen. Rabobank Amersfoort Eemland ziet het belang van lokale verenigingen, nu en in de toekomst, en gelooft in de kracht van deze clubs. In samenwerking met NOC*NSF helpen zij daarom zeven verenigingen uit de regio, waaronder LTV Lockhorst.

Dit ondersteuning gaat middels het programma Rabobank Verenigingsondersteuning. Dit programma bestaat uit intensieve begeleiding bij het invullen van onze ambities op het gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door deze ondersteuning maken wij LTV Lockhorst zelfredzamer en toekomstbestendig.

Begin 2020 zijn we van start gegaan met het programma dat in totaal 2 jaar zal duren. Binnen het programma staat onze wil en ambitie centraal. Met de ondersteuning van Lutger Brenninkmeijer (vereningingsexpert vanuit NOC*NSF) en Sylvia van der Weerd (Ambassadeur vanuit Rabobank Amersfoort Eemland) hebben wij ons in 2020 gefocust om na het aftreden van een deel van het bestuur (doordat hun periode erop zat), weer een voltallig bestuur te hebben. Hiervoor zijn er naar aanloop van de ALV van 2020 allerlei projecten gestart.  Met succes. Het bestuur is op dit moment voltallig.

Tijdens deze ALV zijn 6 vragen gesteld aan de aanwezige leden. Hieruit zijn 3 groepen ontstaan waar we in de komende periode willen bekijken hoe we LTV Lockhorst toekomstbestendig kunnen maken. Lees hiervoor het stuk stand van zaken project met Rabobank.

Lees meer over Rabobank Verenigingsondersteuning op: https://www.rabobank.nl/over-ons/sponsoring/

Nieuws Overzicht